06 Příklady dobré a špatné praxe

Jste zde

04 Příklady dobré a špatné

Tento film se Vám snaží názorně ukázat, co je v loďařské praxi dobré a co na lodi či s lodí raději vůbec nedělat. Poznáte co, proč a kdy?

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů