Aktuální podjezdná výška pod mostem v Uherském Ostrohu

Aktuální podjezdnou výšku pod mostem v Uherském Ostrohu on-line naleznete zde:

http://www.batacanal.cz/#

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů