Chránený areál Kátovské jazero

Jste zde

Predmet ochrany na 6,8 ha predstavuje zachovaný zvyšok pôvodnej typickej krajiny nivy rieky Moravy. Vyznačuje sa veľkou pestrosťou fauny a flóry, viazanej na ubúdajúce mokraďové biotopy, preto má veľký význam z hľadiska zachovania biodiverzity, ako i z hradiska vodného režimu okolia.

Zdroj, foto a více informací: http://www.si.ouzp.sk/info_zp.html

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů