Chránený areál Štepnické rameno

Jste zde

Toto územie je zriadené na ochranu posledných zvyškov ramien a jazier ľavobrežnej riečnej nivy rieky Moravy. Územie predstavuje refúgium výskytu viacerých chránených a ohrozených taxónov vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov.

Zdroj, foto a více informací: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/111

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů