Huštěnovice

Obec Huštěnovice leží na rovině v údolí řeky Moravy a regionálně náleží do oblasti Slovácka. Obec je bohatá na historii a známá pořádáním každoroční Kateřinských hodů. Mezi místní zajímavosti jistě můžeme zařadit kostel sv. Anny, který se tyčí ve středu obce.
Dále zde najdeme Muzeum Huštěnovice, které bylo otevřeno v roce 2011. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vybavení kuchyně a jizby z dvacátých až padesátých let, předměty používané k hospodářské a řemeslné činnosti a pracím v domácnosti, fotografie z historie obce a další.
Východně od obce protéká řeka Morava, podél které se nachází technická památka v podobě Baťova kanálu.
V minulých letech byla právě kolem Baťova kanálu vybudována naučná stezka Fífart, kterou ocení především milovníci přírody, jelikož je zde k vidění podoba mokřin a lužních lesů před mnoha lety.
Celá obec je z východu lemovaná cyklostezkou, která je hojně využívána cyklisty a bruslaři.
http://www.hustenovice.cz/

Zdroj fotky: http://hustenovice.cz/

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů