Informace Státní plavební správy č. 14/2015

o provozních hodinách proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice–Rohatec v období květen – září 2015

http://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&page=1&id=44

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů