Místo pro přírodu Vlčí hrdlo

Jste zde

Nivní louky v Pomoraví, jichž se dochovalo velmi málo. Biotop s řadou vzácných květin i ptáků. Hodnotu území zvyšují zbytky starého říčního ramene, podmáčená olšina na jeho okraji a jeho těsné sousedství s přírodně hodnotnými Bzeneckými doubravami i jedněmi z posledních zbytků původních luk.

Zdroj, foto a více informací: http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/vlci-hrdlo/

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů