Národní přírodní památka Váté písky

Jste zde

Mezi železničními stanicemi Rohatec a Bzenec-Přívoz se rozkládá jedinečný biotop o rozloze 94,56 ha, často nazývaný "Moravská Sahara". Nachází se pouze podél železniční trati v délce 5,5 km a nejširší část má kolem 60 m. Právě díky železniční trati tato stepní lokalita existuje dodnes. Od odletujících jisker z parních lokomotiv čas od času začala hořet vegetace a proto plochy podél železnice nikdy nezarostly stromy. Jedna z nejvýznamějších lokalit nezalesněných vátých písku v České republice, také velmi cenná lokalita obligátních vzácných pískomilných rostlin a živočichů.

Zdroj, foto a více informací: http://www.naturabohemica.cz/vate-pisky/

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů