Prírodná pamiatka Chropovská strž

Jste zde

Prírodná strž vo flyšovom pásme s významným výskytom skamenelín makrofauny z poslednej transgresie mora v mladších treťohorách. Lokalita má veľký vedeckovýskumný význam s priaznivým vplyvom na biodiverzitu okolia. Refúgium množstva rastl. a živoč. druhov.

Zdroj, foto a více informací: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/882
https://ssl.panoramio.com/photo/9813245

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů