Prírodná pamiatka Ivanské rameno

Jste zde

Táto prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy.

Zdroj, foto a více informací: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/55

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů