Prírodná pamiatka Kátovské rameno

Jste zde

Ochrana posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy o rozlohe 6.05 ha v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy, ktoré sú dôležité z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

Zdroj, foto a více informací:
http://ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1965:tip...

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů