Prírodná pamiatka Raková

Jste zde

Územie o rozlohe 8,6045 ha sa vyhlasuje na ochranu zvyškov typických bielokarpatských trávnych porastov po ľavej strane potoka Raková, s veľkou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov, ktorých zachovanie má veľký význam pre ekologickú stabilizáciu okolitých intenzívne využívaných poľnohospodárskych kutúr.

Zdroj, foto a více informací: http://www.bielekarpaty.sk/uzochrana.html#PP_Rakov_

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů