Prírodná rezervácia Veterník

Jste zde

Ochrana posledných zvyškov typickej vegetácie skalnej stepi v západnej časti Myjavskej pahorkatiny s početným výskytom ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zdroj, foto a více informací: http://www.si.ouzp.sk/info_zp.html

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů