Přírodní památka Huštěnovická ramena

Jste zde

Tato relativně nově zřízená přírodní památka z dubna 2014 se sestává ze slepých ramen řeky Moravy s názvem Blata, Výrovka, Koňovy a Mlač. Předmětem ochrany na výměře 23,67 ha jsou společenstva biotopů měkkého luhu nížinných řek v okolí slepých ramen řeky Moravy, jež vznikly při její regulaci. Z fauny je chráněna zejména drobná rybka hořavka duhová.

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů