Přírodní památka Lázeňský mokřad

Jste zde

Vlhké slatinné louky v nivě řeky Moravy v bezprostřední blízkosti Sirnatých lázní, asi 1 km severně od obce Ostrožská Nová Ves v nadmořské výšce 175 m o výměře 9,1756 ha. Předmětem ochrany je zachování posledního zbytku původních slatinných luk a porostů vrbin jako biotopu vzácných druhů bezobratlých. Na lokalitě bylo zjištěno téměř sto druhů vyšších rostlin. Z botanického hlediska se jedná o území, které již nemá v nivě Moravy na území okresu Uherské Hradiště obdoby. Orientačním zoologickým průzkumem byly zjištěny vzácné druhy brouků vázané na porosty vrb, z obojživelníků se ve vodních příkopech a tůňkách vyskytují zejména zelení skokani a rosnička zelená. Jde o zbytek původních značně rozsáhlých luk v nivě řeky Moravy, které byly vesměs rozorány, hlavně po regulaci řeky Moravy v polovině 20. stol. Na mokřadních loukách vyvěrají prameny sirné vody s léčebnými účinky, která se od r. 1903 využívá v místních Sirných lázních.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/uh/Lazensky_mokrad.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů