Přírodní památka Na Letišti

Jste zde

Přírodní památku Na letišti tvoří slepé rameno řeky Moravy lemované stromovou a křovinnou vegetací. Nachází se v Hornomoravském úvalu na levém břehu řeky Moravy na okraji otrokovického letiště, v nadmořské výšce 184 m, asi 1,5 km jihozápadně od železniční stanice v Otrokovicích. Předmětem ochrany je uchování jednoho z posledních zbytků mrtvých ramen, které kdysi provázely řeku po celém jejím středním toku s charakteristickými vodními a pobřežními druhy rostlin i živočichů. Rameno je pozůstatkem původního říčního meandru, který byl oddělen při regulaci řeky. Vodní vegetace je v současnosti velmi potlačena, ale zato je tato PP významná jako útočiště obojživelníků.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Na_letisti.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů