Přírodní památka Očovské louky

Jste zde

Přírodní park se rozkládá na ploše 0,347 km² a nachází se na východním okraji města Hodonína. Je to lokalita původně vlhkých luk s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území má velký estetický a krajinářský význam.

Zdroj, foto a více informací: http://chranene-uzemi.sije.cz/ocovske-louky/slides/hodonin-01.jpg

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů