Přírodní památka Oskovec I. a II.

Jste zde

Část lužního lesa na pravém břehu řeky Moravy, 2,5 km severoseverozápadně od Petrova, 4 km jihozápadně od nádraží Bzenec-Přívoz. Největší hnízdní kolonie volavek popelavých na Moravě. Rezervace se nachází v nivě řeky Moravy, původní vegetaci rezervace představoval typický tvrdý luh, za zmínku stojí výskyt kosatce žlutého. Hlavním důvodem vyhlášení této rezervace je velká hnízdní kolonie volavek popelavých a čápů bílých. Hnízdí zde i řada dalších vzácných ptáků lužního prostředí, v zimě je oblast kolem Oskovce nocovištěm všech tří druhů hus (Anser sp.).

Zdroj, foto a více informací: http://chranene-uzemi.sije.cz/oskovec-ii/index.php

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů