Přírodní památka Osypané břehy

Jste zde

Osypané břehy je jedna z posledních částí neregulované řeky Moravy. Je součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví. Nachází se na Jižní Moravě 2,5 km severozápadně od města Strážnice. Leží na řece Moravě 1 km před soutokem s Veličkou. V těsné blízkosti rezervace se nachází velká pískovna. Osypané břehy jsou součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 - Strážnická Morava a ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. Natáčely se zde exteriéry světoznámého filmu režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku. Přírodní památka byla vyhlášena k ochraně několika meandrů řeky Moravy a jejich okolí. Jedná se o poslední místo na dolním toku Moravy, na kterém se zachovalo přirozené koryto řeky. Vyskytuje se zde řada vzácných chráněných živočichů. Jedná se i o významné hnízdiště ptáku. Řeka Moravy se zde svými meandry zařezává do vátých písků a vytváří tak nad řekou až 13 metrů vysoké pískové stěny.

Zdroj, foto a více informací: „Osypané břehy 3685“ od Varel from czech wikipedia – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osypan%C3%A9_b%C5%99ehy

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů