Přírodní památka Rochus

Jste zde

Území o rozloze 20,3 ha se nachází SV od Uherského Hradiště mezi obcemi Jarošov a Mařatice na svazích vrcholu Rovnina (336 m n. m.). Nadmořská výška se pohybuje v rozsahu 200 – 300 m n. m. Prakticky celou plochu PP pokrývají rozsáhlé porosty vysokých křovin, dřevin a travino-bylinné vegetace. Reliéf je tvořen poměrně prudkým členitým svahem se severní až západní orientací (v malé míře i JZ). Významný vliv na lokalitu v minulém století mělo využívání armádou, jako cvičiště což podmínilo současnou vysokou diverzitu prostředí i druhů zde žijících organismů.

Zdroj, foto a více informací: http://www.kr-zlinsky.cz/plan-pece-o-navrhovanou-prirodni-pamatku-rochus...

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů