Přírodní památka Tůň u Kostelan

Jste zde

Slepé rameno při levém břehu řeky Moravy, které vzniklo ve 20. letech 20. století při regulačních úpravách řeky. Nachází se v nadmořské výšce 175 m, asi 200 m jihovýchodně od obce Kostelany. Významný mokřad, jedna z posledních lokalit kotvice plovoucí na Uherskohradišťsku. Lokalita leží v nivě řeky Moravy. Rameno podkovovitého tvaru je silně zahloubené, s příkrými břehy. Vyskytují se zde společenstva vodních a mokřadních druhů rostlin, v keřovém patru je častý bez černý a brslen evropský. Tůň je bohatá na různé druhy hmyzu, především vážky, z nichž zde bylo nalezeno na 20 druhů a jedná se také o významnou lokalitu obojživelníků a plazů, hnízdiště ptáků.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/uh/Tun_u_Kostelan.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů