Přírodní památka Žerotín

Jste zde

Přírodní památka Žerotín představuje křovinaté a travnaté svahy převážně severovýchodní orientace na stejnojmenném vrcholu (321 m n. m.) obklopené vinohrady, starými ovocnými sady a políčky. Nachází se v jihozápadní části Bílých Karpat v nadmořské výšce 290 až 320 m, asi 1 km západně od obce Radějov. Předmět ochrany je ukázka charakteristického zbytku bělokarpatské lesostepní květeny s přirozenými společenstvy četných teplomilných rostlin a živočichů, jediný zachovalý fragment šípákové doubravy v CHKO Bílé Karpaty. Ve vinohradech a starých sadech pod Žerotínem se nachází větší počet vzácných ovocných dřevin různého stáří - jeřábu oskeruše. Roste zde nejmohutnější exemplář na Moravě, který je chráněn jako památný strom „Adamcova oskeruše“. Nachází se asi 400 m severně od kóty Žerotín, dosahuje výšky 13 m a obvodu kmene 458 cm, stáří je odhadováno asi na 400 let. Na louce v lokalitě Šumědě, asi 500 m jihovýchodně od kóty Žerotín, se nachází další památný strom „Karlova oskeruše“, který je vysoký 13 m a dosahuje obvodu 337 cm.

Zdroj, foto a více informací: http://itras.cz/fotogalerie/adamcova-oskeruse/velke/adamcova-oskeruse-00...
http://nature.hyperlink.cz/Bile_Karpaty/Zerotin.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů