Přírodní park Strážnické Pomoraví

Jste zde

Přírodní park Strážnické Pomoraví je chráněné území v Jihomoravském kraji rozkládající se kolem řeky Moravy na severozápad od města Strážnice. Svojí rozlohou 31 km2 zaujímá širokou oblast toku řeky Moravy a jejího přítoku Veličky, včetně přilehlých slepých ramen, lužního lesa a záplavových luk. Oblast byla vyhlášena ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000 a je jedním z Významných ptačích území v rámci programu BirdLife International. Oblast je nazývána též „Moravskou Amazonií“ díky nepropustným a zaplavovaným půdám s lužními lesy a meandrujícím tokem řeky Moravy. Dále od koryta řeky se nacházejí záplavové louky, které jsou odděleny od lužního lesa ochrannou protipovodňovou hrází. Tato hráz má propusť a je možné vodu z jarních záplav regulovaně vypouštět na území luk a tím je zavlažovat. Na rozhraní řeky a vátými písky zde dochází ke značné erozi vedoucí k několikametrovým posunům koryta řeky Moravy za rok. Velkou zajímavostí jsou petrifikované fosilní zbytky stromů, které se uchovaly v říčních sedimentech a díky změnám toku se po tisících letech znovu dostaly na zemský povrch. Na pravém břehu Moravy u Strážnice bylo nalezené dřevo datováno do doby před 44 tisíci lety. Z oblasti Bzence-Přívozu bylo datováno stáří dubového kmene na 1940 let. Vzácně jsou v oblasti k nalezení též zuby či kosti větších savců.

Zdroj, foto a více informací: „Pomoraví“ od Dvorake5 – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Str%C3%A1%C5%B...

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů