Přírodní rezervace Kanada

Jste zde

Přírodní rezervace Kanada představuje slepé rameno řeky Moravy v Kněžpolském lese. Nachází se v nadmořské výšce 180 m asi 1,3 km západně od obce Kněžpole o celkové výměře 18,7803 ha. Předmětem ochrany je bohatý výskyt ohrožené vodní a mokřadní flóry a fauny typické pro tůně a slepá ramena inundačních území řek. Jde o významnou lokalitu hmyzu, obojživelníků, plazů, ryb a ptáků. Vlastní rameno obklopuje lužní les s bohatou skladbou původních dřevin, závažné poškozování a likvidaci lesních porostů v okolí tůně způsobuje zdejší populace bobra evropského. Rameno vzniklo umělým zásahem při regulaci řeky Moravy ve třicátých letech 20. století. Postupem času se zde vytvořila pozoruhodná společenstva rostlin a živočichů a již od 50. let 20. stol. je uváděno jako významná botanická a zoologická lokalita s návrhem na ochranu.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/uh/Kanada.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů