Přírodní rezervace Kolébky

Jste zde

Lužní les s přechodovými společenstvy mezi měkkým a tvrdým luhem a soustavou slepých ramen a tůní. Rozkládá se v Dolnomoravském úvalu asi 1 km jižně od obce Nedakonice, v nadmořské výšce 173 až 174 m n. m. Celková výměra 95,86 ha. Předmětem ochrany je zachování lesního typu jilmového luhu s typickou flórou a faunou lužních lesů s trvalými vodními plochami i periodickými tůněmi.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/uh/Kolebky.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů