Přírodní rezervace Skařiny

Jste zde

Ve vzdálenosti asi půl kilometru od národního kulturního památníku Mikulčice se při řece Moravě nachází lužní les. Jedná se o chráněné území o výměře necelých 7 ha. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace je zachování jedné z posledních hnízdních kolonií volavek popelavých a čápů bílých v údolní nivě řeky Moravy. Vegetaci tvoří tvrdý luh, ve stromovém patře se objevují staré exempláře dubu letního, které provází topol kanadský, jasan úzkolistý, lípa malolistá a javor babyka. Typické bylinné patro tvrdého luhu tvoří srha hajní, válečka lesní, ostřice lesní, orsej jarní, plicník lékařský a jiné. Byly zde zjištěny i vzácné dřevokazné houby. Mimo hlavní důvod ochrany je les biotopem řady dalších druhů ptáků jako lejsek bělokrký, luňák lesní, moták lužní, moudivláček a další.

Zdroj, foto a více informací: http://chranene-uzemi.sije.cz/skariny/slides/mikulcice-15.jpg

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů