Přírodní rezervace Trnovec

Jste zde

Část komplexu lužního lesa a přilehlá louka se starým ovocným sadem v nivě řeky Moravy v nadmořské výšce 180 m, asi 1 km severozápadně od obce Kněžpole. Předmětem ochrany je zachování lesního typu tvrdého luhu, jeho pestré dřevinné skladby a věkové diferencovanosti tak, aby se udržely a rozvíjely optimální podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Druhým motivem ochrany je zachování květnatých luk s druhovou skladbou původních pomoravních nivních luk.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/uh/Trnovec.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů