Skalica

Okresní město v Trnavském kraji na Slovensku, 2,5 km od hranic České republiky s 14.466 obyvateli.
Od roku 1372 uherské svobodné královské město, kdysi jedno z největších a nejvýznamnějších měst na dnešním Slovensku. V 17. století město přijalo značný počet pobělohorských exulantů z českých zemí. V roce 1918 po několik dní sídlem dočasné slovenské vlády, 1923-1960 a znovu od 1996 sídlo okresu. Dosti zachované historické jádro, dnes městská památková zóna. V roce 2005 se město stalo sídlem Středoevropské vysoké školy v Skalici. Zhruba 3 km od města koncový přístav na Baťově kanále v bývalém obratišti nákladních lodí.

Pamětihodnosti
Rotunda sv. Jiří - starobylá románská stavba, snad z počátku 13. století, později přestavěna. Součást bývalého městského opevnění; v bezprostřední blízkosti leží židovský hřbitov ze 17. století a přímo naproti klasicistní kalvárie.
Františkánský kostel Panny Marie Sedmibolestné s klášterem - původem z 15. století.
Farní kostel sv. Michaela - gotický kostel z 14. století, později přestavěný; u kostela gotický karner sv. Anny, barokně upravený.
Jezuitský kostel sv. Františka Xaverského s kolejí - komplex vystavěn na přelomu 17. a 18. století, kostel dnes nevyužíván k církevním účelům, uvnitř mohutný oltářní obraz; v budově koleje sídlí gymnázium, jedno z nejstarších na Slovensku.
Evangelický (luteránský) kostel - klasicistní stavba tolerančního sboru s věží podle projektu Dušana Jurkoviče (1938).
Dům kultury - secesní stavba Dušana Jurkoviče.
Městské hradby - dochováno několik úseků opevnění z 1. poloviny 15. století.

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 10
909 01 Skalica
Slovenská republika

+421 34 664 5341
+421 915 723 216

tik@mesto.skalica.sk

Zdroj:
www.skalica.sk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skalica

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů