Upozornění Státní plavební správy

V souladu s ustanovením § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se vůdce nebo jiný člen posádky dopustí přestupku tím, že vede nebo obsluhuje plavidlo a jeho schopnost k vedení nebo obsluze plavidla je ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím omamných nebo psychotropních látek.
Za takovýto přestupek potom přestupci lze dle ust. § 43 odst. 7 písm. c) a dle odst. 8 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, uložit pokutu do 100.000 Kč a také zákaz činnosti do 2 let.

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů